Dienstbaarheid


Ga naar de inhoudsopgave


Welkom op dienstbaarheid.nu!

Steeds meer mensen geven in deze tijd van bewustwording gehoor aan die innerlijke roep om dienstbaar te worden.

Leid jij misschien een prima leven, heb je alles wat je wenst, maar voel je je om onverklaarbare reden onvervuld? Ben jij zorgverlener maar vind je geen vervulling meer in de taak die jij op je genomen hebt? Sta jij, al dan niet na een ingrijpende gebeurtenis, voor een nieuwe fase in je leven. Ben jij ondanks je brede belangstelling en grote begaafdheid niet in staat jouw talenten optimaal te benutten? Ben jij mantelzorger of vrijwilliger maar ga je iedere keer weer over je grenzen heen? Heb jij je echte taak in het leven nog niet gevonden? Ben jij die lichtwerker met een diep verlangen naar Huis, die maar niet weet te aarden? Versnipper jij je aandacht door een veelheid aan talenten en kwaliteiten? Cijfer jij je volledig weg en maak jij jouw behoeften en verlangens ondergeschikt aan die van anderen?

Kortom, ben jij toe aan meer bezieling, diepgang en vervulling in je leven? Ik nodig je uit de innerlijke weg in dienstbaarheid te volgen, je te verbinden met wie jij bent en vervulling te vinden in wat jij hier op aarde te doen hebt.

Navigeer naar
Agenda voor lezingen en workshops om te komen tot jouw wezensechte vorm van dienstbaarheid of voor lezingen over dienstbaarheid in deze tijd van bewustwording. Neem inzage in Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ‘proef’ of dit boek iets voor jou kan betekenen. Wil je ervaringen delen, anderen inspireren of geďnspireerd worden wordt dan lid van de linkedin group Dienstbaarheid, voor dienstbaarheid in deze tijd van verhoogde trilling. Eerst meer weten? Lees hier.


De Alternatieve Kadobon

Jouw eigen ontdekkingstocht naar een bewust en spiritueel leven!
Onderzoek wat werkelijk jouw energie waard(ig) is en maak gebruik van de kennis van De Wet van het Octaaf om jouw energie te richten en jouw intenties te verwezenlijken.

Klik hier voor de aantrekkelijke WINTER AANBIEDING

Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu